Sunday, January 31, 2010

Sila faktov / Obsah

PETER PÜSPÖKI NAGY

(Odpoveď na prácu Dr. Petra Ratkoša, DrSc. o území Československa, o tom ako prináleží Nemcom, Slovanom, Avarom a o umiestnení Veľkej Moravy)

Pôvodne vydané nakladateľstvom Püski-Corvin, New York, NY.
Neskôr revidované, Chicago Szivárvány, Nos. 14, 15 and 16.

preklad z originálu:
 • A TÉNYEK EREJÉVEL 1, 2, 3
 • THE POWER OF FACTS 1, 2, 3

Obsah

Sila faktov
Prehľad sporných bodov:
 1. Kráľovstvo Kvádov
 2. Kedy sa objavili Slovania na území Slovenska ?
 3. Kde sa nachádzala Samova "ríša" ?
 4. Avari alebo avarskí Slovania ?
 5. Provincia Avarov vo Franskej ríši (805 - 900)
 6. O umiestnení Veľkej Moravy
 7. V súvislosti so stredovekou Nitrou (8 bodov)
 8. O dvoch dôležitých sporných otázkach
 9. Menej dôležité otázky (17 bodov)
 10. Niektoré body, v ktorých sa Peter Ratkoš nemýli
 11. Záver

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home